CCA Co.,LTD

Ống thép tôn mạ kẽm 25x25x6m ASTM A500 Ống thép tôn mạ kẽm 25x25x6m ASTM A500 Thép hộp vuông 25 mạ kẽm hòa phát | Hộp vuông nhúng kẽm 25x25mm Hoa Sen | Giá thép hộp Hòa Phát 25x25 mới nhất | Sắt hộp vuông mạ kẽm 25mm Nam Hưng | Thép ống hộp vuông 25mm Nhà máy Nam kim | Ống tôn mạ kẽm 25 x 25 x 6m TVP | Ống thép vuông 25 Seah | Thép vuông kẽm D25 SenDo Việt Nhật | Thép hộp vuông nhúng kẽm Phi 25 Visa
 • Mác thép: ASTM A500
 • Số cây trong 1 bó: 100 cây
 • Dung sai trọng lượng: ± 8%
 • Độ Dày hộp vuông: ~ 0.7 - 1.6mm
 • Trọng lượng vây vuôn: ~ 22 - 4.2kg
 • Dung sai Đường kính ngoài: ±1%, Trọng lượng ±18%.
 • Kích thước ống sắt hộp vuông mạ kẽm: 25 x 25mm x 6000mm
 • Xuất xứ: Thép Hòa Phát, Ống thép Seah, Ống Tôn Hoa Sen, Ống sắt Nam Hưng, Ống Tôn Nam Kim, Thép Vinaone, Ống tôn kẽm TVP, Hộp vuông kẽm 20 nhà máy Visai, Sắt hộp vuông Sendo Việt Nhật...
VUONG-KEM-25 THÉP HỘP Quantity: 0 Cái

Ống thép tôn mạ kẽm 25x25x6m ASTM A500

Product code: VUONG-KEM-25
Price: Contact
Thép hộp vuông 25 mạ kẽm hòa phát | Hộp vuông nhúng kẽm 25x25mm Hoa Sen | Giá thép hộp Hòa Phát 25x25 mới nhất | Sắt hộp vuông mạ kẽm 25mm Nam Hưng | Thép ống hộp vuông 25mm Nhà máy Nam kim | Ống tôn mạ kẽm 25 x 25 x 6m TVP | Ống thép vuông 25 Seah | Thép vuông kẽm D25 SenDo Việt Nhật | Thép hộp vuông nhúng kẽm Phi 25 Visa
 • Mác thép: ASTM A500
 • Số cây trong 1 bó: 100 cây
 • Dung sai trọng lượng: ± 8%
 • Độ Dày hộp vuông: ~ 0.7 - 1.6mm
 • Trọng lượng vây vuôn: ~ 22 - 4.2kg
 • Dung sai Đường kính ngoài: ±1%, Trọng lượng ±18%.
 • Kích thước ống sắt hộp vuông mạ kẽm: 25 x 25mm x 6000mm
 • Xuất xứ: Thép Hòa Phát, Ống thép Seah, Ống Tôn Hoa Sen, Ống sắt Nam Hưng, Ống Tôn Nam Kim, Thép Vinaone, Ống tôn kẽm TVP, Hộp vuông kẽm 20 nhà máy Visai, Sắt hộp vuông Sendo Việt Nhật...
Gọi điện để được tư vấn: 0934.70.75.83
Hộp vuông 25 tráng kẽm Hòa Phát ASTM A500 là gì?, Ống vuông nhúng kẽm 25x25 dày 0.7mm chuẩn ASTM A500 là gì?, Thép hộp vuông nhúng nóng Hoa Sen D25 dày 0.8li là gì?, Ống tôn Vuông mạ kẽm Seah ASTM A500 D25 dày 1.2mm là gì?, Ống Tôn vuông xi kẽm Nam kim 25x25x6mx0.9li là gì?, Thép ống hộp vuông nối hàn nhúng nóng phi 25 dày 1li Vinasteel là gì?, Ống tôn vuông kẽm Vinaone 25x25 dày 1.1mm là gì?, Ống sắt vuông kẽm Phi 25 dày 1li2 Nam Hưng là gì?, Thép ống xi kẽm phi 25x25x1li4 là gì?, Sắt vuông nhúng kẽm 25 dài 6m dày 1.8mm Sendo Việt Nhật là gì?, Thép vuông 25 x 1li5 nhà máy Hòa Phát Bình Dương là gì?, Hộp vuông kẽm 25 dài 6m dày 1.6li Seah là gì?, Sắt vuông D25 dài 6m dày 2li nhà máy Seah là gì?, Hộp kẽm vuông 25 dày 2li Visai là gì?, What is Steel pipe Galvanized tube in square?
ong hop kem 20x20 sendo viet nhat
Ống tôn kẽm vuông D25 x 25 x 6m nhà máy Hòa Phát

  Reader Comments

Security Code